איך נשמעה מוזיקה בתקופה הפרה היסטורית?

דמיינו לעצמכם איך נשמעה מוזיקה לפני עשרות אלפי שנים כשאבותינו הקדמונים התחרו על משאבים מול ניאנדרתלים והומו ספיינס אחרים. כאשר האש רק התגלתה ולראשונה חשכת הלילה פינתה את מקומה לחום ולאור של הגילוי החדש. עת ישבו אותם חצאי אדם חצאי קופים סביב המדורה וניסו ליצור קשר ביניהם, כאשר הם התסכלו על שמי הלילה זרועי הכוכבים וניסו לגלף חליל מעץ או מחלקי עצמות שנותרו מהארוחה האחרונה. חוקרים משערים כי המוזיקה אותה עת היתה מורכבת בעיקר מקצב וומנגינה היינו מלודיה וריתמיקה ושאבותינו עשו שימוש בכלי הקשה בדמות אבנים, מקלות ואולי גם עצמות. יש סברה שייתכן ובמקומות מסויימים נמצאו כלי מיתר השייכים לתקופות עתיקות מאוד אך כאמור קשה מאוד להבין או לדמיין כיצד מוזיקה מסוג זה נשמעה.

מה שכן ידוע הוא שמתחילת תיעוד ההיסטוריה הכתובה אפשר למצוא בתרבויות שונות לחלוטין כגון התרבות ההודית והיוונית וגם הערבית התייחסויות למוזיקה כאל דבר נשגב ואלוהי, כמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מההרמוניה של הטבע. לאחר עלייתה של רומא ירדה קצת המוזיקה באגן הים התיכון בחשיבותה בטקסים הדתיים והחברתיים ושולבה בעיקר במצעדי ניצחון אך לא תפסה עוד את אותו מקום חברתי מרכזי שהיה לה לפני כן.

עם עלייתה של הנצרות והכנסייה חזרה המוזיקה לקדמת הבמה ושוב דרך האלמנט הדתי – אלוהי – רוחני ומימי הביניים ובהמשך גם בתקופת ההשכלה למוזיקה כבר היה חלק בלתי נפרד מהתרבות ומעמד החברתי ששרר במקומות שונים ובתקופות שונות.