סגנונות מוזיקה שונים – מוזיקת הבארוק

תקופת הבארק שאינה מוגדרת היטב אך נהוג לאפיין אותה בין 1600-1750 והייתה מאופיינת ברגשנות, בריאליזם ובפאר. אלמנטים אלו גם מצאו את מקומם במוזיקה שנוצרה באותה תקופה וחלקה שרדה לתקופות מאוחרות יותר. בין המלחינים המוכרים ניתן למצוא את באך ויצירותיו המדהימות. בניגוד לסגנון הרנסאנס שהתאפיין בסימטריה, איזון ורוגע ופנה אל השכל והשכנוע, סגנון הבארוק הוא הרבה יותר מורכב, מנסה למזג ניגודים יחד עם תנועה ודרמה בניסיון לפנות אל הרגש ואל הדמיון.