סגנונות מוזיקה שונים – מוזיקת הרנסאנס

תקופת הרנסנס שבין 1400-1600  באירופה היוותה את תחילתה של עליית החילוניות לאחר מאות שנים של שלטון הכנסיה. כחלק מתפיסת עליונות האדם התפתחה לה מוזיקה חילונית שניסתה לשרת את האדם אך עדיין הסתמכה ברובה על יצירות דתיות. מה שמיוחד בתקופה זו בנוסף היא המצאת הדפוס שסייעה להתפשטות והפצה של יצירות וסגנונות חדשים ברחבי אירופה ועד היום מוכרים לנו מלחינים בולטים מאותה תקופה.